Yoga Nidra

Hilde B har bruk ett år på å reise månedlig til sin lærer i Birmingham, UK, for å lære denne metoden. Til våren 2018 er det 10 år siden hun tok eksamen og planlegger nå sammen med læreren sin et instruktørkurs i Yoga Nidra. Læreren til Hilde er en 70 år gammel dame med snart 50 års undervisningserfaring. Det kreves 10 år med undervisningerfaring for å kunne utdanne nye instruktører. Her overlates ingenting til tilfeldighetene:)

Ved hjelp av metoden Yoga Nidra, som betyr Yogisk Søvn, bringes kropp, sanser og sinn frem til sin naturlige, optimale funksjon. Yoga Nidra er en pratyahara (sanskrit) teknikk, som betyr å trekke oppmerksomheten bort i fra sansestimuli. Man vender fokus innover i avslappet konsentrasjon. Mental opprydning og hvile skjer i en nøye planlagt og veiledet reise. Med yoga nidra legges det perfekte grunnlag for meditasjon.

shutterstock_204819505

Yoga Nidra utøves ved at man setter av en halvtime til full hvile og følger instruksjoner fra et nøye utviklet lydspor. Jo oftere man praktiserer, jo større effekt.

Yoga Nidra har begynt å få seriøs forskningsmessig oppmerksomhet. Blant annet undersøkes metodens effekt på soldater med post- traumatisk stress, kreftpasienter og MS.

«Mange prøver å forandre seg selv. Yoga Nidra handler om å akseptere seg selv og med det kommer forandringen» , R.

 

Neste mulighet til å lære og oppleve yoga nidra
Undervisning med praksis og teori, etterpå får du tilsendt lydsporet på mail slik at du kan fortsette å praktisere hjemme.

Lørdag 21. Oktober på Stjørdal kl 1515-1600
(Tema: mønstre og blokkeringer)


Lørdag 18. November på Stjørdal kl 1515-1600
(Tema: chakra)

Lørdag 16. Desember på Rotvoll kl 1515-1600
(Tema: livskraft, prana)