Vårtimeplan Rotvoll 2018

TIMEPLAN Vår 2018
15. Januar – 11. Mai


DU KAN BEGYNNE NÅR SOM HELST I LØPET AV ETT SEMESTER.
Klippekort:
12 klipp kr 2500


6 klipp kr 1450

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
1100-1200
Barselyoga
Hilde B
Start 6. feb
1130-1245
Senior/Rehabyoga
Hilde B
1100-1200 Babykontakt med Rabalderdans
Drop in
Svetlana
Start 22. Jan
1300-1415
Senior/
Rehabyoga

Hilde B
LavFODMAP
gruppeveiledning.
Kl 1430-1600
Kontakt: hilde@sankalpa.no
1430-1530
Skulder-førstehjelp
6 ukers kurs kr 1800
Hilde B
Start 8. Februar
2030-2200
Meditasjon I
(kr 1950)
Hilde B

4 samlinger/
7 lydspor
6. Februar
6. Mars

3. April
8. Mai


All påmelding er bindende. Det gis ingen refusjon ved avmelding. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker, vil klassene kunne overføres til neste semester uten vederlag. Dette må kartlegges  så tidlige som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende kraft. Ved liten påmelding avlyses klassen.